E-Tebligat Nedir?

E-Tebligat Nedir?
Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

E-Tebligat Ne Zaman Başladı?
E-Tebligat uygulaması 1 Nisan 2016 (29/12/2015 tarihli ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 467 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile söz konusu tarih değiştirilmiştir.) tarihinden itibaren başlayacaktır. Ancak, bu tarihten önce E-Tebligat sistemini kullanmak için bildirimde bulunan mükelleflerimize 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecektir.

E-Tebligat Başvurusunu Kimler Yapabilir?
E-Tebligat başvurusunu, mükelleflerimiz, bizzat kendisi veya kanuni temsilcisi aracılığıyla yapabileceği gibi E-Tebligat ile ilgili işlemleri yapmak üzere özel yetki içeren noterden alınmış vekâletnameyle vekili aracılığı ile de yapılabilir.

E-Tebligat Yapıldığından Nasıl Haberdar Olurum?
E-Tebligat başvurusu yapıldığında ve E-Tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve/veya bildirilen e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme yapılır.

E-Tebligat Sisteminde Hangi Bilgilere Ulaşabilirim?
E- Tebligat sisteminde, Başkanlığımızca düzenlenerek gönderilen belgeler ile bu belgelere ait gönderim tarihi, tebliğ tarihi gibi bilgilere ulaşılabilir.

Asgari Ücret Artışının Yükünü Azaltacak Teşvik Nihayet Belli Oldu.

2016 yılının ilk torba kanunu nihayet TBMM’ne sunuldu ve asgari ücretin net 1300 TL’ye yükseltilmesiyle birlikte, asgari ücret artışının işverenler üzerindeki yükünü azaltacak teşvik de belli oldu.

İşte detaylar,
2016 yılı için uygulanacak prime esas günlük kazancın alt sınırı veya altında bildirilen aylık sigortalı sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacak prim ödeme gün sayısının yüzde 10’dan fazlasını geçmemek üzere, cari aya ilişkin verilen prim ve hizmet belgesinde sigorta primine esas günlük kazancın alt sınırı üzerinden bildirilen kayıtlı toplam sigortalı sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacak prim ödeme gün sayısının 1 Ocak 2016 ila 31 Aralık 2016 tarihi arasındaki dönem için günlük 3,67 lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin sigorta primlerinden mahsup edilerek Hazinece karşılanacak.

Bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak prim ve hizmet belgesi verilmemesi halinde takip eden en yakın aya ait prim ve hizmet belgesindeki bildirimleri esas alınacak. Özel sektör işverenlerine ait linyit ve taş kömürü çıkarılan iş yerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için günlük prime esas kazançlar iki kat olarak uygulanaca işçi başına aylık 110 TL teşvik verilecek.

TBMM’ ne sunulan teşvik yasasına göre, günlük 3.67, yani aylık 30 gün X 3,67 = 110 TL tutarındaki teşvikten;
– 1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında asgari ücret karşılığında çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek,
– Teşvikten yararlanılabilecek sigortalı sayısı, 2015 yılının aynı ayındaki günlük 54,91 TL’ve altında çalışan sigortalı sayısının %10 fazlasını aşamayacak,
– 2015 yılının aynı ayında çalışanın olmaması halinde bir sonraki aydaki çalışan sayısına bakılarak hesaplama yapılacak,
– Nakit ödeme yapılmayacak, prim borçlarından mahsup yapılacak.