Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşmalarda mükellefle birlikte uzlaşmalara katılmak, herhangi bir sebep ile takdir komisyonuna sevk edilmiş dosyalarda danışmanlık verilmektedir.