KDV Kanununa istinaden
  • ihracatta KDV iadesi,
  • ihraç kayıtlı satışlarda KDV iadesi,
  • indirimli orana tabi teslimlere ilişkin işlemlerde KDV iadesi
  • Tevkif suretiyle kesilen KDV iadesi gibi
Katma Değer Vergilerinin incelemeleri yapılarak, düzenlenen tasdik raporları ile iadelerinin alınması sağlanmaktadır.