• Şirketin Finans Operasyon yönetim sistemlerinin belirlenmesi ve buna bağlı ihtiyaç analizlerinin çıkartılması.
  • Belirlenen ihtiyaç analizlerine göre mevcut ERP sisteminin kabiliyetlerinin belirlenmesi.
  • Mevcut ERP sistemine belirlenen ihtiyaç analizlerine göre, şirketin mevcut yazılım ekibiyle veya dışarıdan danışmanlık alınarak, Finans Yönetim ekranlarının tasarlanması,
  • Şirketlerin çalışmış olduğu bankalar nezdinde oluşan hareketlerin tamamına yakın bir kısmını herhangi bir kullanıcıya ihtiyaç duymadan otomatik olarak 7/24 Finans Yönetim ekranlarında kayıt altına alınması,
  • Şirketin tahsilat yöntemlerinden birisi olan POS tahsilatlarının düzenli olarak şirket kayıtları ile birebir doğruluğunun sağlanması,
  • Finans yönetim ekranlarında oluşan tüm finansal hareketlerin, muhasebe kayıt ve kural esaslarına dayanarak aynı gün içinde, ihtiyaç durumuna göre anlık olarak muhasebeleşmesinin sağlanması,
  • Şirketin bankalar nezdinde kullanmış olduğu kredilerden doğan risklerin doğru ve eksiksiz olarak kayıt altına alınması ve raporlanmasının sağlanması,
  • Şirketin gerek ilgili bölüm çalışanları gerekse de yönetim için, mümkün olan en hızlı (istenirse anlık olarak) şekilde ve en doğru bilgileri içeren raporlama sisteminin kurulması,