3568 sayılı yasa çerçevesinde gerçekleştirilen tam tasdik denetimlerinde şirketlerin yasal belge ve kayıtları Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, tek düzen muhasebe düzeni ve ilgili kanunlar çerçevesinde dönemler itibariyle incelenmekte ve hatalı uygulamaların erken tespiti ve bu hatalara ilişkin vergi risklerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.