Şirketimiz ile çalışan birçok firmanın gerek muhasebe gerekse finans bölümünde, konusunda uzman kişilere ihtiyaç olmaktadır. Bu konularda çalıştığımız firmalara destek vermek amacıyla elimizdeki CV ler değerlendirilmekte, tarafımıza gönderilen CV sahipleri ile ilk görüşmeler yapılarak bir liste oluşturulmakta ve ihtiyacı olan şirket ile iletişime geçirilmesi sağlanmaktadır.

Diğer yandan okumakta olan veya yeni mezun olmuş arkadaşlarımıza da “Gençler Geleceğimizdir” felsefesi ile en azından iş ortamını görmeleri, vergi ve muhasebe konularına ısınmaları için bir fırsat yaratmak amacıyla gerek şirketimiz bünyesinde gerekse çalıştığımız firmalarda Staj imkânları sunulmaya gayret edilmektedir.

Kariyer Formu

Upload