Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki Bağımsız Denetim Hizmetleri, bu konuya odaklanmış ve Bağımsız Denetim Yetkisini haiz uzman bir kadro ile sunulmaktadır.